Laboratorieforbruksløsninger

J.able gir vanlige laboratorieforbruksvarer som kan brukes mye i en rekke fysiske medisinforskningseksperimenter, for eksempel mikromaterialeksperiment, genteknologieksperiment, subfysisk eksperiment, celleprosesseksperiment og så videre.
Vårt firma har sterk formdesignevne, presisjonsbehandlingsevne for maskinverktøy og plastformingsevne.Samtidig tilbyr vi ulike former for utvikling og produkttilpasning til industrien.
Vi har spyttoppsamlingstrakter, prøverør, sentrifugerør, pipettespisser, PCR-rør, inokuleringsløkker og nåler, PC-frysebokser, mikrorør med skrulokk, serologiske pipetter...